سرقت (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

سرقت در حقوق کیفری به گرفتن غیرقانونی اموال دیگران بدون رضایت آنها می‌گویند.

سرقت همچنین ممکن است به موارد زیر اشاره داشته باشد: