سرود ملی اروگوئه

ای خاوری‌ها، یا میهن یا گور سرود ملی کشور اروگوئه است. این سرود از نظر مدت زمان اجرای موسیقی آن طولانی‌ترین سرود ملی در جهان به‌شمار می‌آید. متن این سرود در ۸ ژوئیه ۱۸۳۳ رسمیت یافت اما موسیقی کنونی همراه آن در ۲۵ ژوئیه ۱۸۴۸ رسمی شد. متن سرود سروده «فرانسیسکو آکونیا دفیگوئروآ» است که متن سرود ملی پاراگوئه را نیز همو سروده‌است.

سرود ملی اروگوئه
Himno Nacional
우루과이 국가 악보(1).JPG

سرود ملی
 اروگوئه

اشعارفرانسیسکو آکونیا دفیگوئروآ، ۱۸۳۳
موسیقیفرانسیسکو خوزه دبالی، ۱۸۴۵
سال رسمیت۱۸۴۸Problems playing these files? See ویکی‌پدیا:راهنمای رسانه.

نام رسمی کشور اروگوئه، جمهوری خاوری اروگوئه است و واژه خاوری‌ها در این سرود به این نام اشاره دارد.

متنویرایش

متن اسپانیایی برگردان فارسی

Orientales, la Patria o la tumba,
Libertad, o con gloria morir!
Orientales, la Patria o la tumba.,
Libertad, o con gloria morir!

Es el voto que el alma pronuncia,
y que heroicos, sabremos cumplir.
Es el voto que el alma pronuncia,
y que heroicos, sabremos cumplir!
¡Que sabremos cumplir!

Es el voto que el alma pronuncia,
y que heroicos, sabremos cumplir!
¡Que sabremos cumplir!
¡Sabremos cumplir!
¡Sabremos cumplir!
¡Sabremos cumplir!

¡Libertad, libertad, Orientales!
Este grito a la patria salvó.
Que a sus bravos, en fieras batallas,
De entusiasmo sublime inflamó.

¡Libertad, libertad, Orientales!
Este grito a la patria salvó.
que a sus bravos, en fieras batallas,
De entusiasmo sublime inflamó.

De este don sacrosanto la gloria
Merecimos. Tiranos ¡temblad!
Tiranos ¡temblad!
Tiranos ¡temblad!
¡Ah!

¡Libertad! en la lid clamaremos.
Y muriendo, también ¡Libertad!
¡Libertad! en la lid clamaremos.
Y muriendo, también ¡Libertad!
Y muriendo, también ¡Libertad!
También ¡Libertad!
También ¡Libertad!

Orientales, la Patria o la tumba,
¡Libertad, o con gloria morir!
Orientales, la Patria o la tumba,
¡Libertad, o con gloria morir!

Es el voto que el alma pronuncia,
y que heroicos, sabremos cumplir.
¡Es el voto que el alma pronuncia,
y que heroicos, sabremos cumplir!
¡Que sabremos cumplir!

Es el voto que el alma pronuncia,
y que heroicos, sabremos cumplir!
¡Que sabremos cumplir!
¡Sabremos cumplir!
¡Sabremos cumplir!
¡Sabremos cumplir!

ای خاوری‌ها، یا میهن یا گور،
یا آزادی یا مرگ با افتخار!
ای خاوری‌ها، یا میهن یا گور،
یا آزادی یا مرگ با افتخار!

و جان ما کمر به عهدی بسته است
که ما قهرمانان، به آن وفا خواهیم کرد
جان ما کمر به عهدی بسته است
و ما قهرمانان، به آن وفا خواهیم کرد!
به آن وفا خواهیم کرد!

و جان ما کمر به عهدی بسته است
که ما قهرمانان، به آن وفا خواهیم کرد!
به آن وفا خواهیم کرد!
وفا خواهیم کرد!
وفا خواهیم کرد!
وفا خواهیم کرد!

آزادی، آزادی، ای خاوری‌ها!
این فریاد بود که میهن را نجات داد
آنجا که دلاورانش، در نبردهای سخت
از شوقی فراوان برافروخته بودند

آزادی، آزادی، ای خاوری‌ها!
این فریاد بود که میهن را نجات داد
آنجا که دلاورانش، در نبردهای سخت
از شوقی فراوان برافروخته بودند

هدیه مقدس افتخار را
سزاواریم. ای ستمگر: بر خود بلرز!
ای ستمگر: بر خود بلرز!
ای ستمگر: به لرزه درآی!
آه!

آزادی! فریاد ماست در نبرد
و در مرگ نیز، آزادی!
آزادی! فریاد ماست در نبرد
و در مرگ نیز، آزادی!
و در مرگ نیز، همواره آزادی!
همواره، آزادی!
همواره، آزادی!

ای خاوری‌ها، یا میهن یا گور،
یا آزادی یا مرگ با افتخار!
ای خاوری‌ها، یا میهن یا گور،
یا آزادی یا مرگ با افتخار!

و جان ما کمر به عهدی بسته است
که ما قهرمانان، به آن وفا خواهیم کرد
جان ما کمر به عهدی بسته است
و ما قهرمانان، به آن وفا خواهیم کرد!
به آن وفا خواهیم کرد!

و جان ما کمر به عهدی بسته است
که ما قهرمانان، به آن وفا خواهیم کرد!
به آن وفا خواهیم کرد!
وفا خواهیم کرد!
وفا خواهیم کرد!
وفا خواهیم کرد!

منابعویرایش

"Uruguay - Himno Nacional de Uruguay". NationalAnthems.me. Retrieved 2011-11-18.

  • ویکی‌پدیای انگلیسی.