سرود ملی ترکمنستان

سرود ملی ترکمنستان معروف به «سرود ملی ترکمنستان مستقل بی‌طرف» (به ترکمنی: Garaşsyz, Bitarap Türkmenistanyň Döwlet Gimni) سرودی است که متن آن توسط صفرمراد نیازف (ملقب به ترکمن‌باشی)، نخستین رئیس‌جمهور ترکمنستان نوشته شده‌است.

سرود ملی ترکمنستان

سرود ملی  ترکمنستان
آهنگسازولی موخاتوف
تاریخ رسمیت۲۰۰۸ میلادی

صفرمراد نیازف در ۲۱ دسامبر ۲۰۰۶ درگذشت و دو سال پس از مرگ او عبارت «ای بزرگ همیشه‌باقی که بدست ترکمن‌باشی بنا شده‌ای» در این سرود با عبارت «ای بزرگ همیشه‌باقی که بدست مردم بنا شده‌ای» جایگزین شد.

متنویرایش

متن ترکمنی برگردان فارسی

Janym gurban sana, erkana ýurdum
Mert pederleň ruhy bardyr könülde.
Bitarap, Garaşsyz topragyn nurdur
Baýdagyn belentdir dünýan önünde.

Halkyň guran baky beýik binasy
Berkarar döwletim, jigerim - janym.
Başlaryň täji sen, diller senasy
Dünýä dursun, sen dur, Türkmenistanym!

Gardaşdyr tireler, amandyr iller
Owal-ahyr birdir bizin ganymyz.
Harasatlar almaz, syndyrmaz siller
Nesiller döş gerip gorar şanymyz.

Halkyň guran baky beýik binasy
Berkarar döwletim, jigerim - janym.
Başlaryň täji sen, diller senasy,
Dünýä dursun, sen dur, Türkmenistanym!

جانم به قربانت، ای سرزمین آزاد و مستقل من

روح پدرانمان و گذشتگان ما در قلب تو جاریست.
ای سرزمین بی طرف و مستقل خاکت منور و نورانی باد

پرچم تو سرافراز و بلند باد در مقابل جهانیان.

بدان این نظام بدست ملت بنا شد
برقرار باد ای دولت من ، جگر و جانم.
تو تاج سر ما هستی و زبانمان ثناگوی تو
تا دنیاست تو هم باش ،ای ترکمنستان من!

همه اقوام با هم برادرند، در امنیت کامل بسر می برند

چون رگ و ریشه ما اول و آخر یکی است.
بلا و گرفتاری قدرت رویاروی با ما را ندارد
و فرزندان با سعی و کوشش خواهند بالا خواهند شان و منزلت ما را

بدان این نظام و سنگ بنای آن بدست ملت بنا شد
برقرار باد ای دولت من ، جگر و جانم.
تو تاج سر ما هستی و زبانمان ثناگوی تو
تا دنیاست تو هم باش ،ای ترکمنستان من!

منابعویرایش

ویکی‌پدیای انگلیسی.