سری منانتی (انگلیسی: Seri Menanti) یک شهرک در مرکز نگاری سمبیلان در مالزی است.

قصر قدیمی سری منانتی

منابع ویرایش