سر نی (چاپ اول: ۱۳۶۴، تهران: انتشارات علمی. دو جلد. ۱۱۵۸ صفحه). اثری است از عبدالحسین زرین‌کوب. این کتاب نقد و شرح تحلیلی و تطبیقی مثنوی معنوی است. شاید بتوان گفت "سرنی" -که جایزهٔ کتاب سال را هم به خود اختصاص داده- شاهکار زرین کوب دربارهٔ مولانا باشد. زرین کوب خود در مقدمهٔ "بحر در کوزه" آورده‌است که دو کتاب "نردبان شکسته" و "بحر در کوزه" برای آشنایی خواننده با کتاب "سرّ نی" انتشار یافته‌است. (بحر در کوزه، ص. ۶). دکتر عبدالکریم سروش دربارهٔ سر نی می‌گوید: " اثری است جرّاحانه در تشریح کالبد مثنوی، و روی سخن آن با منتهیان است نه مبتدیان…" (کتاب کارنامهٔ زرّین، مقالهٔ "بحر کبیر عشق"). فرانکلین لوئیس، مولوی پژوه آمریکایی، خواندن "سرّ نی" و "بحر در کوزه" را برای غور در مثنوی ضروری می‌داند. (لوئیس، مولانا دیروز تا امروز، شرق تا غرب، ترجمه حسن لاهوتی. ۱۳۸۶، ص. ۷۲۳).