سر (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

سَر بالاترین بخش بدن انسان و یکی از اندام موجود در بیشتر جانداران است.

سر همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

جستارهای وابستهویرایش