سسک یمن

گونه‌ای از سسک
سسک یمن
وضعیت حفاظت
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرنده
راسته: گنجشک‌سانان
تیره: سسکیان
سرده: سسک تیپیکال
گونه: S. buryi
نام علمی
Sylvia buryi

سسک یمن (نام علمی: Sylvia buryi) نام یک گونه از سرده سسک تیپیکال است.

منابع