سفیدآب

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

سفیدآب ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

روستا ویرایش

  • سفیدآب (پاوه) روستایی در دهستان ماکوان بخش باینگان شهرستان پاوه استان کرمانشاه
  • سفیدآب (تفرش) روستایی در دهستان کوه پناه بخش مرکزی شهرستان تفرش استان مرکزی
  • سفیدآب (تنکابن) روستایی در دهستان تمشکل بخش نشتا شهرستان تنکابن استان مازندران
  • سفیدآب (چگنی) روستایی در دهستان دوره بخش چگنی شهرستان چگنی استان لرستان
  • سفیدآب (خلخال) روستایی در دهستان خورش رستم جنوبی بخش خورش رستم شهرستان خلخال استان اردبیل
  • سفیدآب (قزوین) روستایی در دهستان رودبار محمدزمانی بخش رودبارالموت غربی شهرستان قزوین استان قزوین