فهرست سفیران ایران در مالزی

(تغییرمسیر از سفیر ایران در مالزی)

روابط سیاسی ایران و مالزی از ۱۳۴۵ برقرار گردید و سفیر ایران در تایلند در کشور مالزی آکرودیته گردید. سفارت ایران در مالزی در ۱۳۶۱ گشوده شد.

منابعویرایش

[[رده:

 علی اضغر محمدی 1399