سفیر (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌پدیا

سفیر می‌تواند اشاره به یکی از موارد زیر داشته باشد: