سلاماندر آو لیت

سلاماندر آو لیت (به انگلیسی: Salamander of Leith) یک کشتی بود.

سلاماندر آو لیت
پیشینه
مالک
به دست آورده شده: ۱۳ دسامبر ۱۵۳۷
تاریخ اشغال: ۱۳ دسامبر ۱۵۴۴
مشخصات اصلی

منابعویرایش