سلامت و امنیت کشاورزی

سلامت و امنیت کشاورزی از جنبه های ایمنی و بهداشت شغلی در محل کار در بخش کشاورزی است. آن را به طور خاص سلامت و ایمنی از کشاورزان و کارگران مزرعه و خانواده آنان را بررسی می‌کند.[۱]

منابعویرایش

  1. "CDC - Agricultural Safety - NIOSH Workplace Safety and Health Topic". www.cdc.gov. Retrieved 2016-05-10.