سلام (ابهام‌زدایی)

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

سلام به معنای کامل، دست نخورده، و صلح و دارای کاربرد درود است.

سلام همچنین ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

موسیقیویرایش

سینماویرایش