سلسله سید (به انگلیسی: Sayyid dynasty) از ۱۴۱۴ تا ۱۴۵۱ (میلادی) بر بخش‌هایی از هند حکومت کردند.

سلسله سید
۱۴۱۴۱۴۵۱
Lodhi Garden - Muhammed Shah's Tomb.jpg
پایتختدهلی
سلطان 
تاریخ 
• بنیان‌گذاری
۱۴۱۴
• فروپاشی
۱۴۵۱
پیشین
پسین
تغلق‌شاهیان
لودی

مرکزیت این سلسله در دهلی بود.

آنان خود را از سادات می دانستند.

این سلسله توسط خضر خان بنیان گذارده شد.

منابعویرایش