اپاندیم

(تغییرمسیر از سلول‌های اپندیمال)

پوشش درونی بطن‌های مغز و مجرای مرکزی نخاع را اپاندیم (Ependyma) یا اپاندیموسیت (Ependymocyte) یا سلول‌های اپاندیمی می‌گویند. اپاندیم‌ها از جمله سلول‌های گلیال در دستگاه عصبی مرکزی هستند. این سلول‌های در بافت پوششی که حفره‌های بطنی را می‌پوشاند قرار دارند و مسئول تراوش مایع مغزی نخاعی هستند. این سلول‌ها همچنین دارای مژک‌هایی برای حرکت دادن مایع مغزی نخاعی می‌باشند.

اپاندیم
Gray667.png
سلول‌های اپاندیمی در بافت پوششی حفره بطنی.
Ependyma.png
Photomicrograph of hematoxylin stained section of normal ependymal cells at 400x magnification. Human autopsy tissue
شناسه‌ها
فهرست گریp.۸۲۹
سرعنوان پزشکیA08.186.211.276.460
CodeInvalid TA code.
واژگان آناتومیA14.1.00.022
اف‌ام‌اِی242791
واژگان کالبدشناسی

منابعویرایش

  • ابراهیم قادر شکری (۱۳۸۶)، «فیزیولوژی عصبی»، فیزیولوژی پزشکی گایتون، ترجمهٔ احمدرضا نیاورانی، سماط، شابک ۹۶۴-۵۷۸۹-۹۸-۲
  • تونی اسمیت، سو دیویدسن (۱۳۸۴مغز و سیستم عصبی، ترجمهٔ عباس تیرگانی، بیژن معصوم، نشر سنبله، شابک ۹۶۴-۳۹۲-۰۷۱-۲
  • پ. لاژه (۱۳۷۵بیولوژی و فیزیولوژی عصبی، ترجمهٔ اسماعیل سردشتی روحانی، انتشارات دانشگاه تهران