سلول قطبی (به انگلیسی: Polar Cell) بالاتر از °۶۰ عرض جغرافیایی قرار دارد. در سلول قطبی، هوا از قطب به °۶۰ عرض جغرافیایی و به سلول فرل می‌رسد و بخشی از این هوا به قطب بازمی‌گردد.[۱]

نمایی از گردش جوی و سلول‌های قطبی، فرل و هادلی

پانویسویرایش

  1. "General Circulation of the Atmosphere". North Carolina State University. Archived from the original on 9 May 2013. Retrieved 20 July 2013.