سمائیل (به عبری: סמאל) یک فرشته مقرب در متن تلمود و متون پس از تلمود است. گاهی وی به عنوان یک شخصیت شیطانی و گاهی به عنوان یک شخصیت خوب توصیف می‌شود. گفته می‌شود وی نگهبان عیسو و حامی امپراتوری روم بوده‌است.

یعقوب با فرشته (سمائیل) کشتی میگیرد، اثر گوستاو دوره (۱۸۵۵)

منابع ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش