سِینت هلنا (لاتینی: Flavia Iulia Helena Augusta) یا هلن قدیس(۲۴۸ - ۳۲۸ میلادی)، شهبانوی رومی و کاشف مشهور صلیب مقدس عیسی مسیح است.

سکه سنت هلنا؛ ضرب شده در حدود 325–326 میلادی.

هلنا با امپراتور روم -کنستانتیوس کلوروس- وصلت کرد، که همواره او را به دلایل سیاسی سرزنش می‌کرد. زمانی که پسرش - کنستانتین یکم یا کنستانتین کبیر - به سلطنت رسید، تحت تأثیر او به مسیحیت گروید.

ادعا می‌شود،که در دوران پیش از سال ۳۳۷ میلادی و زمانی که به دستور کنستانتین، کلیسایی در اورشلیم(بیت المقدس) بنا می شد، به ناگاه صلیبی که مسیح بر آن مصلوب شده بود، پیدا شد؛ در طول یکصد سال بعد داستانهای بسیاری ساخته شد و کشف صلیب را هم به هلنا نسبت دادند. نام وی را بر جزیره سنت هلن از مستملکات ماوراء بحار بریتانیا در اقیانوس اطلس نهاده‌اند.

منابعویرایش

Saint Helena. (2012). In Encyclopædia Britannica. Retrieved from http://www.britannica.com/EBchecked/topic/259898/Saint-Helena