سندرم‌های پولیپوزیز

(تغییرمسیر از سندرمهای پولیپوزیز)

سندرم‌های پولیپوزیس ارثی

سندرم‌های پولیپوزیز
Polyp-2.jpeg
یک پولیپ با قطر تقریبی ۱ سانتی‌متر در کولون سیگموئید که در کولونوسکوپی مشخص شده‌است.
طبقه‌بندی و منابع بیرونی
آی‌سی‌دی-۱۰K63.5 & various
مدلاین پلاس000266
ئی‌مدیسینmed/۴۱۴
سمپC23.300.825

سندرم‌های پولیپوزیس ارثی(Inherited polyposis syndromes) مجموعه‌ای از چند سندرم هستند که ویژگی همه آن‌ها وجود پولیپ‌های متعدد بخصوص در سیستم گوارشی است که معمولاً ریشه ارثی دارند.

انواع:

پولیپوز آدنوماتوز فامیلیال (Familial adenomatous polyposis)

سندرم پوتز جگرز ( Peutz–Jeghers syndrome)

سندرم تورکوت (Turcot syndrome)

سندرم پولیپوز جوانان (Juvenile polyposis syndrome)

بیماری کاودن (Cowden disease)

سندرم گاردنر (Gardner's syndrome)

سندرم بنایان-زونانا (Bannayan-Zonana syndrome)

سندرم‌های پولیپوزیس غیر ارثیویرایش

سندرم‌های پولیپوزیس غیر ارثی(Non-inherited polyposis syndromes)نیز مجموعه‌ای از چند سندرم است که ویژگی آنها وجود پولیپ‌های متعدد مخصوصا در سیستم گوارشی است که ریشه آن ناشناخته و غیر ارثی است.[۱]

انواع

سندرم کرونکهایت-کانادا (Cronkhite–Canada syndrome)

سندرم اورسمایرس پولیپیوس(Eversmeyerous polypius)

منابعویرایش

polyposis syndromes

↑ [۱]

  • پولیپ‌ها چیستند و چه خطراتی برای روده دارند؟