سنگسر چهار لکه

نام علمی گونه : (Pomadasys maculatum (Bloch,۱۷۹۷

نامهای علمی مترادف: ندارد

نام انگلیسی: sadlle grunt

نام فارسی : سنگسر چهار لکه

اندازه : حداکثر ۵۰ سانتیمتر و به‌طور متوسط تا ۲۵ سانتیمتر طول دارد.

مشخصات: بدن مستطیلی شکل و فشرده و زیرچانه دارای ۲ عدد سوراخ با یک حفره میانی می‌باشد. باله پشتی دارای ۱۲ شعاع سخت و ۱۴ تا ۱۵ شعاع نرم و باله مخرجی دارای ۳ شعاع سخت و ۷ تا ۸ شعاع نرم می‌باشد. خط جانبی دارای ۵۸ تا ۶۰ عدد فلس است. رنگ بدن در پشت خاکستری مایل به سبز و در پائین مایل به سفید است. ابتدای باله پشتی خاردار دارای یک لکه سیاه پهن است.

زیست شناسی : در آبهای ساحلی تا عمق ۴۰ متری زیست کرده و از سخت پوستان و ماهیها تغذیه می‌نماید. نامهای مورد استفاده در جنوب ایران :

وسایل صید: ترال کف، قلاب دستی و گرگور.

منابعویرایش

۱- صادقی، ناصر،۱۳۸۰:ویژگی‌های زیستی و ریخت‌شناسی ماهیان جنوب ایران، انتشارات نقش مهر،۴۳۸ ص.

۲- بلگواد، ه، لوپنتین، ب،۱۹۴۴:ماهیان خلیج فارس، ترجمه اسماعیل اعتماد و بابا مخیر،۱۳۶۹، انتشارات دانشگاه تهران،۲۵۷ص.

۳- نورنخش، حسین،۱۳۷۰:پژوهشی پیرامون صید، دریا و ابزیان خلیج فارس، انتشارات امیر کبیر.