سنگون ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

روستاویرایش

  • سنگون (کهگیلویه) روستایی در دهستان دهدشت غربی بخش مرکزی شهرستان کهگیلویه استان کهگیلویه و بویراحمد
  • سنگون (میرجاوه) روستایی در دهستان تمین بخش لادیز شهرستان میرجاوه استان سیستان و بلوچستان