سنگ‌ماهی خور

گونه‌ای از سنگ‌ماهی
سنگ‌ماهی خور
Synanceia horrida Day.png
سنگ‌ماهی خور، Synanceia horrida
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: عقرب‌ماهی‌سانان
تیره: سنگ‌ماهیان
سرده: سنگ‌ماهی
گونه: S. horrida
نام علمی
Synanceia horrida

سنگ‌ماهی خور (نام علمی: Synanceia horrida) نام یک گونه از سرده سنگ‌ماهی است.

منابع