سنگ‌نبشته پارسی باستان پلکان کاخ آپادانای تخت جمشید

سنگ‌نبشته پارسی باستان پلکان کاخ آپادانای تخت جمشیددر دو سری و در جبهه غربی پلکان شمالی و جبهه جنوبی پلکان شرقی کاخ آپادانا قرار گرفته‌است. مفاد این کتیبه که به خط میخی پارسی باستان است، در سنگ‌نبشته ایلامی و بابلی پلکان کاخ آپادانای تخت جمشید نیز (که در جبهه شمالی پلکان شرقی قرار دارد) تکرار شده‌است.

سنگ‌نبشته پارسی باستان پلکان کاخ آپادانای تخت جمشید
Persian inscription in stair of Apadana Palace in Persepolis.JPG

مشخصات
 • جایگاه: جبهه غربی پلکان شمالی (۲۵ سطری)
  و
  جبهه جنوبی پلکان شرقی(۳۰ سطری)
  کاخ آپادانای تخت جمشید
 • نوع خط: میخی پارسی باستان
 • تعداد سنگ‌نبشته: ۲ سری
 • تعداد سطر: ۲۵ سطری و ۳۰ سطری
 • موضوع: ستایش اهورامزدا
  ، معرفی خشایارشا و خاندان او
 • ساخته شده به دستور: خشایارشا

منابعویرایش

 • ضیایی، محسن (۱۳۸۷)، «دوم»، ترجمه کتیبه‌های هخامنشی، مرودشت: فاتحان راه دانش مرودشت، شابک ۹۷۸-۹۶۴-۸۶۱۳-۶۰-۵
 • علیرضا شاهپور شهبازی (۱۳۸۴)، «کاخ بار آپادانا»، راهنمای مستند تخت جمشید، به کوشش بنیاد پژوهشی پارسه-پاسارگاد.، تهران: انتشارات سفیران و انتشارات فرهنگسرای میردشتی، ص. صفحه ۱۳۷ الی ۱۴۱، شابک ۹۶۴-۹۱۹۶۰-۶-۴