سنگ‌چشم دم‌دراز آفریقایی

گونه‌ای از سنگ‌چشم‌های معمولی
سنگ‌چشم دم‌دراز آفریقایی
Lanius cabanisi.jpg
وضعیت بقا
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرندگان
راسته: گنجشک‌سانان
تیره: سنگ‌چشمیان
سرده: سنگ‌چشم‌های معمولی
گونه: L. cabanisi
نام علمی
Lanius cabanisi
هارترت، ۱۹۰۶

سنگ‌چشم دم‌دراز آفریقایی با نام علمی Lanius cabanisi پرنده‌ای از راستهٔ گنجشک‌سانان و از تیرهٔ سنگ‌چشمیان آفریقایی است که در ساواناهای خشک تانزانیا، سومالی و کنیا می‌زید و غالباً آن را می‌توان در دستجاتی کوچک بر روی مکان‌هایی بلند همچون سیم‌های برق یا دکل‌های تلگراف مشاهده نمود.

از مشخصهٔ این پرنده دم بلند اوست که آنرا با سرخوشی از یک سو به سوی دیگر تکان می‌دهد. همچنین جثهٔ تنومندتر و پشت خاکستری‌رنگ این پرنده آن را از سنگ‌چشم آفریقایی معمولی (Lanius collaris) متمایز می‌سازد.

منابعویرایش