سود (روستا)

سود به عربی ( السود )، روستایی است در دهستان المقاطر از توابع استان شبوه در کشور یمن در شبه جزیره عربستان.

جمعیتویرایش

جمعیت آن ( ۶۶ ) نفر ( ۵ خانوار) می‌باشد.

منابعویرایش

  • استاد.دکتر: الجرو، سعید، اسمهان، سود پرک ، (دراسات فی التاریخ الحضاری للیمن القدیم)، دار الکتاب الحدیث، چاپ عدن، ۲۰۰۳ میلادی به (عربی).