سورتی (به فرانسوی: Sortie) عبارت است از هر بار به مأموریت گسیل داشتن و بازگشتنِ یک هواپیما، کشتی یا واحد نظامی. با هر یک رفت‌وبرگشت اصطلاحاً یک سورتی برای آن شمارش می‌شود.

منابعویرایش