به ۸۶ سوره از قرآن که منسوب به زمان اقامت محمد بن عبدالله در مکه و پیش از هجرت او به مدینه هستند، سوره‌های مکی می‌گویند.

خوشنویسی سوره العلق (یک سوره مکی) اثر خوشنویس نامعلوم مصری

جستارهای وابسته ویرایش

منابع ویرایش

  • سایت حوزه
  • حاجی میرزایی، فرزاد، «مکی و مدنی»، در دانشنامه قرآن و قرآن‌پژوهی، به کوشش بهاءالدین خرمشاهی، تهران، دوستان-ناهید، ۱۳۷۷ش