به ۸۶ سوره از قرآن که منسوب به زمان اقامت محمد بن عبدالله در مکه و پیش از مهاجرت او به مدینه هستند، سوره‌های مکی می‌گویند.

ویژگی سوره‌ها و آیات مکیویرایش

 1. سجده در این سوره‌ها وجود دارد؛
 2. هر سوره‌ای که در آن «کلّا» باشد، مکی است؛
 3. با حروف مقطعه مانند الم، الر، طسم، و حم آغاز می‌شوند؛
 4. سوره‌های مکی کوتاه هستند؛
 5. آیات مکی بیشتر به توحید و پاکسازی جامعه از بت‌پرستی و شرک نظر دارند؛
 6. تشریع و قانون‌گذاری در آیات مکی بسیار اندک است؛
 7. در آیات مکی استناد به سرگذشت و قصص انبیاء فراوان است؛
 8. آیات مکی دارای اعجاز و بلاغت خیره کننده‌ای هستند؛
 9. خطاب‌های ویژه‌ای مانند «یا بنی آدم» و «یا ایها الناس» در سوره‌های مکی به چشم می‌خورد.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

 • سایت حوزه
 • حاجی میرزایی، فرزاد، «مکی و مدنی»، در دانشنامه قرآن و قرآن‌پژوهی، به کوشش بهاءالدین خرمشاهی، تهران، دوستان-ناهید، ۱۳۷۷ش