سوزنه‌ها[۱] (به انگلیسی: Spicule) ساختارهای استخوانی‌ای هستند که در بیشتر اسفنج‌ها دیده می‌شوند. سوزنه‌ها هم برای استواری ساختاری این جانداران و هم برای پس‌راندن درندگان اهمیت دارند. برای سوزنه برابرهای دیگری همچون سیخک، خار، خارک و سنبله هم بکار رفته است.[۲]

سوزنه‌ها

منابع ویرایش

  1. واژه‌های مصوّب فرهنگستان تا پایان دفتر دوازدهم فرهنگ واژه‌های مصوّب
  2. واژه‌های مصوّب فرهنگستان تا پایان دفتر دوازدهم فرهنگ واژه‌های مصوّب
  • Aizenburg, Joanna. , et al (2004). "Biological glass fibers: Correlation between optical and structural properties." Proceedings from the National Academy of Sciences of the USA. 101(10) 3358–3363.