سوسکچه‌های گل‌کاجی

تیره‌ای از سوسکچه‌ها
سوسکچه‌های گل‌کاجی
Doydirhynchus austriacus.jpeg
سوسکچه آئوستریاکوس
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: بندپایان
رده: حشرات
راسته: قاب‌بالان
زیرراسته: سوسک‌های همه‌چیزخوار
فروراسته: سوسک‌های گیاه‌خوار
بالاخانواده: سوسکچه
تیره: سوسکچه‌های گل‌کاجی
Subfamily

سوسکچه‌های گل‌کاجی (نام علمی: Nemonychidae) خانواده‌ای از سوسکچه‌ها هستند. این سوسک‌های گیاه‌خوار از گرده‌های چوب‌های نرم درخت کاج تغذیه می‌کنند.

منابعویرایش