سوفیا

نام‌های زنانه (Sophia)

سوفیا (به یونانی: Σοφία) یک واژهٔ یونانی است به معنای «خِرَد» که به عنوان نامی زنانه نیز به کار می‌رود. برخی از افراد شاخص با این نام از این قرارند: