سوقومه آرشاکونی

سوقومه آرشاکونی (ارمنی: Սալոմե؛ ۲۹۷ – ۳۶۱) شاهدخت اهل ارمنستان بزرگ از دودمان آرشاکونی بود. وی دختر شاه تیرداد سوم ارمنستان و ملکه آشخن بود.

سوقومه آرشاکونی
زادهزمانی پس از ۲۹۷
درگذشتهحدود ۳۶۱
پدرتیرداد سوم
مادرآشخن

منابع ویرایش