سول (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

سول سبکی از موسیقی آمریکایی است و ممکن است به یکی از موارد زیر نیز اشاره داشته باشد:

جستارهای وابسته ویرایش