سوپرمدل (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

سوپرمدل، یک مدل است که بسیار معروف باشد.

سوپرمدل همچنین ممکن است به موارد زیر اشاره داشته باشد: