سپاه آسمانی

سپاه آسمانی (به عبری: צבאות) نام لشکری بزرگی از فرشتگان نیک است که در داستان‌های انجیل و در متون یهودی به آن اشاره شده‌است. در این ارتباط به خدا نیز «خداوند سپاهیان» گفته شده است.

تابلویی به نام «خجسته باشد سپاه ملکوت آسمانی». یک نقاشی از روسیه از دهه ۱۵۵۰ م.

در لوقا ۲:۱۳ آمده‌است: «ناگهان به همراه آن فرشته، شماری کثیر از سپاه آسمانی نمایان شدند که خدا را حمد و ستایش می‌کردند و می‌گفتند: ۱۴ «در عرش برین، جلال بر خدا باد و بر زمین، صلح بر انسان‌های مورد عنایت او. »

منابعویرایش