سپاه سوم، ارتش ویرجینیای شمالی

سپاه سوم، ارتش ویرجینیای شمالی (انگلیسی: Third Corps, Army of Northern Virginia) عنوان سومین واحد نظامی ارتش ویرجینیای شمالی از ارتش ایالات مؤتلفه در دوران جنگ داخلی آمریکا است.

سپاه سوم
ارتش ویرجینیای شمالی
پرچم جنگی منتسب به سپاه سوم ارتش ویرجینیای شمالی
فعال۱۸۶۳–۱۸۶۵
برچیدگی۱۲ آوریل ۱۸۶۵
کشور ایالات مؤتلفه آمریکا
وفاداری ارتش ایالات مؤتلفه
رستهپیاده‌نظام
گونهسپاه
اندازه3 divisions
بخشی ازارتش ویرجینیای شمالی
ArmsEnfield rifled muskets
لشکرکشیجنگ داخلی آمریکا
فرماندهان
Commandersای.پی. هیل 
هنری هت
ریچارد هیرون آندرسن
جوبال ارلی

منابع ویرایش