سکسی

صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

سکسی یک صفت برای توصیف جذاب های جنسی شخصی یا چیزی است که در درجه اول اشاره به جذابیت جسمانی است و همچنین ممکن است به موارد زیر هم اشاره داشته باشد:

موارد زیر هم به این موضوع اشاره دارند:

هنر و رسانهویرایش

موسیقیویرایش

باقی رسانه هاویرایش

باقی استفاده هاویرایش

سکسی(منطقه) پرو ، منطقه پر جمعیت در پرو است.