باز کردن منو اصلی
Condom unrolled durex.jpg

سکس امن یا سکس محافظت شده اصطلاحی است که در آن فردی که آمیزش جنسی دارد خود را از بیماری‌های مقاربتی از روش‌های مختلف من جمله استفاده از کاندوم محافظت می‌کند. نقطه مقابل این امر سکس نا امن یا محافظت نشده‌است که در آن شخص به موارد توصیه شده مثل استفاده از کاندوم یا استفاده نکردن از مواد مخدر و الکل بی‌اهمیت است.[۱] به تعریفی دیگر سکس مراقبت نشده هر نوع تماس جنسی را می‌گویند که در آن شخص از سلامت خود یا شریک جنسی خود مطلع نباشد. در سکس امن، مشکل از این جا حاصل می‌شود که آگاهی از سلامت خود یا دیگران به راحتی میسر نیست. به عنوان مثال؛ در حدود ۹۰ درصد افراد HIV مثبت از آلوده بودن خودشان آگاه نیستند. از طرف دیگر؛ منفی بودن آزمایش‌ها تشخیصی در ابتدای آلودگی با HIV نمی‌تواند دلیل سالم بودن فرد باشد زیرا نتیجه این آزمایش‌ها در اوایل دوره آلودگی معمولاً منفی می‌باشد. برای آگاهی از سلامت افراد باید به رفتارهای آن‌ها توجه کرد. اگر فردی از رفتارهای پرخطر آگاهی داشته باشد بهتر می‌تواند دربارهٔ سلامت خود یا شریک جنسی خود داوری کند. داشتن رفتارهای پرخطر احتمال آلودگی به HIV و سایر عفونت‌های آمیزشی را افزایش می‌دهد.[۲]

رفتارهای جنسی پرخطرویرایش

  • داشتن شرکای جنسی زیاد
  • تماس‌های جنسی نامتعارف (تماس مقعدی و سکس دهانی)
  • خشن بودن در زمان تماس جنسی
  • مصرف الکل، مواد مخدر یا روانگردان پیش از برقراری سکس
  • تماس جنسی محافظت نشده (عدم استفاده از کاندوم)[۲]

پانویسویرایش