سکس در ملأ عام

سکس در ملا عام آمیزش جنسی در مکانی عمومی و در انظار عمومی است که توسط دو یا چند نفر صورت گیرد. اگر آمیزش جنسی در اتاقی با پنجره و پردهٔ باز صورت بگیرد به صورتی که دیگران آن را ببینند، آن نیز آمیزش در انظار عمومی تلقی می‌شود. سکس در ملا عام می‌تواند در مکان‌هایی مثل پارک، فروشگاه، پارکینگ، ساحل، جنگل، سالن تئاتر و سینما، توالت عمومی، جاده و خیابان، کابین، گورستان یا داخل خودرو و اتوبوس صورت بگیرد.

طرحی از آمیزش جنسی در محلی عمومی

در انگلستان ، وضعیت قانونی اعمال جنسی عمومی به عنوان بخشی از قانون جرایم جنسی در سال 2003 در نظر گرفته شد . بند 71 این قانون انجام فعالیت جنسی در یک توالت عمومی جرم محسوب می شود. در جنس های عمومی ایالات متحده می آید تحت قوانین مربوط به اطفاء شهوت با نگاه ، ابراز و یا نمایش عمومی از رفتار جنسی، اما اجرای قانون جنس های عمومی مبهم است. پیگرد قانونی برای تعدادی از جرایم تحت بند 5 قانون نظم عمومی 1986 ، قرار گرفتن در معرض بند 66 قانون جرایم جنسی 2003 ، یا تحت جرم قانون عادی خشم عفت عمومی امکان پذیر است . سیاست انجمن افسران ارشد پلیس (ACPO ) این است که دستگیری آخرین چاره است و باید در چنین شرایطی رویکرد تدریجی تری انجام شود.

منابعویرایش