سکمان (انگلیسی: Sökmen; unknown – 1104)، یکی از حکام اورشلیم و بیگ‌های آل ارتق بود که در قرن ۱۲ میلادی می‌زیست. وی به همراه جکرمش، اتابک موصل، توانست نیروهای صلیبی را در نبرد حران (۱۱۰۴) شکست دهد.

سکمان
حاکم اورشلیم
دوره مسئولیت
۱۰۹۱ – ۱۰۹۸
پس ازارتق بیگ
بیگ آل ارتق
دوره مسئولیت
۱۱۰۲ – ۱۱۰۴
پیش ازابراهیم ارتقی
اطلاعات شخصی
زادهنامشخص
درگذشته۱۱۰۴
خدمات نظامی
وفاداریامپراتوری سلجوقی
جنگ‌ها/عملیات‌نبرد حران

منابع ویرایش