سکه‌سایی، کنشی رایج در قرون وسطا بود. این عمل با ساییدن سکه‌های ساخته‌شده از فلزهای قیمتی به منظور برداشتن بخشی از آن فلز به عنوان سود انجام می‌شد. براده‌های ناشی از سایش سکه‌ها، با ذوب مجدد تبدیل به شمش‌های طلا یا نقره می‌شدند.[۱][۲]

منابعویرایش

  1. Expulsion of Jews from France in 1306, BBC - Religions, 24 September 2010
  2. Wikipedia contributors, "Coin clipping," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Coin_clipping&oldid=388578098 (accessed October 4, 2010).