سکو (ابهام‌زدایی)

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

سکو یا پلت‌فرم ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته‌باشد: