سگ‌ماهی زیتونی

گونه‌ای از سگ‌ماهی
سگ‌ماهی زیتونی
آرایه‌شناسی
فرمانرو: جانوران
شاخه: طنابداران
رده: پرتوبالگان
راسته: کپورماهی‌سانان
تیره: کپورهای سنگی
سرده: سگ‌ماهی
گونه: سگ‌ماهی زیتونی
نام علمی
Nemacheilus olivaceus

سگ‌ماهی زیتونی (نام علمی: Nemacheilus olivaceus) نام یک گونه از سرده سگ‌ماهی است.

منابعویرایش