سیاه‌قلم آب‌مرکبی

سیاه‌قلم آب‌مرکبی (انگلیسی: Wash) اسلوبی در نقاشی است. سیاه‌قلم آب‌مرکبی، به سیاه‌قلم مرکبی گفته می‌شود که توأم با مرکب آبکی، یا گاهی آبرنگ بسیار رقیق (شُست) اجرا شده باشد.

Wen Tong.jpg

این اسلوب از دیرباز تا بعد از رنسانس رواج بسیار می‌داشته‌است.

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش