سیت ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

روستاویرایش

  • سیت (گافروپارمون) روستایی در دهستان گافر بخش گافروپارمون شهرستان بشاگرد استان هرمزگان
  • سیت (جکدان) روستایی در دهستان جکدان بخش مرکزی شهرستان بشاگرد استان هرمزگان
  • سیت (میناب) روستایی در دهستان سندرک بخش سندرک شهرستان میناب استان هرمزگان

دیگرویرایش