سیدان

یک صفحهٔ ابهام‌زدایی در ویکی‌مدیا

سیدان می‌تواند یکی از موارد زیر باشد:

عشیرهویرایش

  • سیدان (عشیره)، عشیره‌ای است از خاندان وایل هه رکی از نژاد آریایی در ایران، ترکیه، عراق

شهرویرایش

روستاویرایش