سیدنی پاکت (لندن)

سیدنی پاکت (لندن) (به انگلیسی: Sydney Packet (London)) یک کشتی است.

سیدنی پاکت (لندن)
پیشینه
مالک
مشخصات اصلی

منابع

ویرایش