سیرا نوادا (ابهام‌زدایی)

صفحه ابهام‌زدایی ویکی‌مدیا

سیرا نوادا در زبان اسپانیایی به معنای «کوه پوشیده از برف» است.

سیرا نوادا ممکن است به یکی از موارد زیر اشاره داشته باشد:

رشته کوه‌هاویرایش

پارک‌های ملیویرایش

کوه‌هاویرایش

صنعتویرایش