نظام اجتماعی

مجموعه‌ای از روابط متقابل الگویی که بین افراد، گروه‌ها و نهادها وجود دارد
(تغییرمسیر از سیستم اجتماعی)

نظام اجتماعی، در جامعه‌شناسی به الگوی شبکه‌ای از روابط اطلاق می‌شود، که در یک مجموعه منسجم میان افراد، گروه‌ها و نهادها وجود دارد. نمونه‌هایی از نظام‌های اجتماعی شامل هسته‌های مرکزی خانواده‌ها، جوامع، شهرها، ملت‌ها، دانشگاه‌ها، شرکت‌ها و صنایع می‌باشد. سازماندهی و تعریف گروه‌ها در یک سیستم اجتماعی به ویژگی‌های مشترکی همچون موقعیت، وضعیت اجتماعی و اقتصادی، نژاد، مذهب یا عملکرد اجتماعی اعضای آن بستگی دارد.

تالکوت پارسونز نخستین فردی بود که تئوری سیستماتیک نظام‌های اجتماعی را تدوین کرد.

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش

پیوند به بیرون

ویرایش