سامانه روغن‌کاری

(تغییرمسیر از سیستم روغنکاری)
فیلتر روغن

اجزای سامانه روغن‌کاریویرایش

کارتل (کارتر)، صافی سیمی، اویل پمپ، فشارشکن، فیلتر روغن، کانال‌های روغن‌کاری، یاتاقان‌های ثابت و متحرک، میل‌لنگ

انواع مدارات روغن‌کاریویرایش

  • سری
  • موازی
  • فرعی

منابعویرایش

  • درس فنی، مبحث موتور، تألیف محمد محمدیِ بوساری